INTEGRITETSPOLICY

Sweden Indoor Golf AB (org.nr 559168-8816) är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning. 

Vi samlar in och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss; namn, adress, personnummer, mobilnummer, e-post samt information om hur du vill bli kontaktad (via e-post och/eller sms/telefon). Vi samlar även in information kring köp av tjänster och varor, pris, datum och butik/webb, returer (avbokningar) och eventuell kontakt med kundtjänst samt deltagande i evenemang, tävling, konferens eller liknande. Vi lagrar dina uppgifter så länge du är kund till oss. Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig eller så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera våra uppgifter om dig. På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto för bokning av våra tjänster.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är att vi skall kunna fullgöra vår del av köpeavtal. Personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning föreligger för att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse samt för att ge personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information samt fullgod service och kommunikation. Vår strävan är att ständigt försöka göra förbättringar för våra kunder och i det syftet, analyserar vi hur kunderna använder våra tjänster (t.ex användningsfrekvens och deltagande vid olika event, tävlingar etc.).

Sweden Indoor Golf delar INTE vidare personuppgifter till annonsörer & dylikt i kommersiella syften. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig.

Vi anlitar MATCHi AB, (556871-6129) som är plattformsleverantör av system för tidsbokning, kundregister, fakturering etc. MATCHI har en egen integritetspolicy som du finner här. I den finns mer utförlig information hur personuppgifterna lagras och skyddas mot obehörig i överensstämmelse med dataskyddsförordningen.

På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa hemsidor. Dessa omfattas inte av denna policy och Sweden Indoor Golf tar inget ansvar för dessa hemsidors integritetspolicy. Dessa länkar är endast avsedda att underlätta. Likaledes tas inget ansvar för hanteringen av personuppgifter i sociala medier eller applikationer för smartphones och tablets utan Sweden Indoor Golf hänvisar till respektive kontos integritetspolicy (t.ex Performance fitting, Golf Gamebook, Facebook, m.fl.).

Kamerabevakning

För att förhöja säkerheten och förebygga brott så bevakar vi våra lokaler med hjälp av kameror. Det innebär att om du besöker våra lokaler kan du komma att filmas av sådan utrustning. Vi använder sådana bilder för att kunna erbjuda en säkrare och tryggare miljö för alla som besöker oss, samt för att skydda vår egendom.  Förfarandet är en intresseavvägning. Tillgången till bilderna är begränsad till behörig personal hos Sweden Indoor Golf. Informationen sparas i 2 veckor och raderas sedan. Vi har skyltar där du informeras om att området är kamerabevakat.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du oss på info@swedenindoorgolf.se.  När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling

Sweden Indoor Golf AB – Organisationsnummer: 556060–9058
Repslagaregatan 39
582 22 Linköping
E-post: info@swedenindoorgolf.se

 
Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Senast uppdaterad 2021-11-22.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Läs mera om hur vi hanterar din information